संसदमा हंगामा, रोष्टममा पुगेरपनि बोल्न पाएनन् प्रधानमन्त्री

काठमाण्डौं

तपाईको प्रतिक्रिया