ठोक सलामी ए मलामीहरू हो

मेरो देश दुखिरहेछ ऐया ऐया गर्दै तर यहाँ लाखौँ मलामीहरूको भीडमा बर्दी लगाएर सलामी ठोकिरहेछन् बेजान मुर्दालाई । ए मलामीहरूको भीडमा सलामी ठोक्ने बर्दीहरू हो ! आऊ मलाई बुटैबुटले ठोक हो मलाई बुटैबुटले कुट्नु पर्छ कि...