उत्पीडनको कथामा जेलिएको मासिन्या

इतिहासको कालखण्डमा ‘मासिन्या’को बिल्ला भिराएर राज्यले कानुन बनाएरै तामाङ लगायतका अन्य जाति विरुद्ध मच्याएको आताङ्क र त्यसको शेष छिट्टाहरुलाई बिउ बनाएर आधुनिक शासकहकहरुले त्यसलाई निरन्तरता दिएको कथित उज्यालोभित्रको अध्याँ...