‘आगोको लप्का’ मा हाइकु लालित्यको बिम्व

नेपाली साहित्यिक आकाशमा हाइकु एक स्थापित नाम भइसकेको छ । हाइकु भनेको तिन हरफमा लेखिने जापानी कविताको शैली हो जुन पाँचरसातरपाँच अक्षरको परिधीमा रहेर लेखिन्छ । वि.स. २०१७ सालमा ४५ दिनको जापान वसाई सकेर फर्केपछि वि.स. २०१९ ...