यस्ता छन्, क्यान्सर हुने लक्षणहरू

क्यान्सरको शुरुवाती कालमा चाल पाइयो भने आफूलाई बचाउन सकिन्छ । तर, सामान्यतः अधिकांश मानिसले यस्ता शुरुवाती लक्षणलाई वेवास्ता गर्ने गर्छन् । विज्ञहरुका अनुसार क्यान्सरको शुरुवातीमा निम्न लक्षण देखिन्छन्: निरन्तर खोक...