सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिकामा तामाङ भाषामा परीक्षा सञ्चालन

सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिकाको २५ वटा विद्यालयमा तामाङ भाषामा परीक्षा लिएको छ । शैक्षिक सत्र २०८० को अन्तिम वार्षिक परीक्षामा २५ विद्यालयका कक्षा १ मा अध्ययनरत २ सय ९५ जना बालबालिकाले तामाङ मातृभाषामा परीक्षा दिइएको मरिण ग...