आरक्षणको नीति कस्तो हुनुपर्छ ?

आरक्षणको नीति र अभ्यास गत महिना संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आरक्षणसम्बन्धी सहमति गरेपछि पुनः आरक्षणको विषयले सबैको ध्यान आकृष्ट गरेको छ । नेपालमा आरक्षणको नीतिको व्यवस्था, प्रयोग र अभ्यास हुन थालेको करिब...