नेपालको नामाकरण तामाङ भाषामा भएको सबैभन्दा प्रमाणिक आधार

नेपालको नामाकरण प्राचीनकालदेखि नै विभिन्न ग्रन्थ, शिलालेखहरूमा रहेको पाइन्छ। नेपालको प्राचीन इतिहासको पुस्तकहरूमा नेपालको नामाकरणको विभिन्न तर्क र अनुमानहरु उल्लेख भएका पाइन्छन् । तिनीहरूमा नेप नामक गोपालवंशीहरूको बसोबास...