सपनाको चुम्बन

ग्याँस सकिएको अभाव पानीको दर्कन चिसो चुल्होमा नबलेको आगो नभएको चामल बसाल्दै फुटेको लोरीले फु... फु.... फुक्दैे मेरै गिदी फुकिरहे झैं बेस्सरी टाउको दुख्ने गरी फुकिरहें बाराम्बार फुकिरहें बढ्दै बढ्दै गएको समस्याह...