गजल

सलाई कोरेर आगो बाल्न सक्छौं कि नाइँ भन फुच्चु चर्किएका भित्ता माटोले टाल्न सक्छौं कि नाइँ भन फुच्चु । बजारका जस्ता चिल्ला घर हुदैनन् हेर गाउँघरमा बरु ढोका पोत्न,गोबर फाल्न सक्छौं कि नाइँ भन फुच्चु । हिँडडुल गर्न ...